PL | EN | GER O firmie Księgowość online Klienci Kontakt
Księgowość Pozostałe usługi Controlling Jakość Kapitał zagraniczny Usługi aktuarialne

Podstawowym zadaniem KPDA jako biura rachunkowego jest dostarczanie prawidłowej i czytelnej informacji o kondycji finansowej swoich klientów.

Naszą misją jest posiadanie przez Spółki pełnej, funkcjonalnej i przydatnej wiedzy pozwalającej podejmować słuszne decyzje biznesowe. Dlatego połączyliśmy idealnie prowadzoną przez KPDA księgowość z najlepszym w Internecie systemem controlingu on-line.

 

Encyklopedia Strateo

Aplikacja internetowa Strateo

Strateo facebook Strateo na Facebooku

Strateo google plus Strateo na google plus

youtube Strateo na Youtube

Controlling

Aby długofalowo z sukcesem prowadzić biznes potrzebna jest ciągła analiza osiąganych efektów. Dlatego każdy odpowiedzialny Zarząd powinien korzystać z narzędzi do analizy finansowej dostosowane do specyfiki biznesu i własnego stylu zarządzania.

Starając się zaspokoić potrzeby informacyjne naszych klientów wprowadziliśmy innowacyjną usługę dostępu do danych księgowych on-line. Za pomocą przeglądarki internetowej mogą Państwo uzyskać dostęp do danych finansowych oraz dokonywać oceny funkcjonowania jednostki. Nasze narzędzia doskonale wspierają rachunkowość zarządczą firmy.

Nie można również pominąć funkcji kontrolnych tej aplikacji. Dzięki niej w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu można śledzić sytuacje finansowo-majątkową firmy. Jest to doskonałe narzędzie nie tylko dla zarządu, ale również dla rad nadzorczych oraz właścicieli. Dzięki funkcjom budżetowania kosztów i przychodów uzyskuje się informację o stopniu wykonania zamierzonego planu w kontrolowanych jednostkach.


Wirtualny dyrektor finansowy

Kiedy tylko masz potrzebę możesz przez Internet uzyskać dostęp do aplikacji zarządzającej twoimi rozrachunkami. Uzyskasz pełny obraz należności i zobowiązań z podziałem na kontrahentów oraz okresy przeterminowania. Wiesz nawet jaka jest, dla każdej przeterminowanej faktury, naliczona wartość odsetek za zwłokę - wszystko w jednym czytelnym raporcie.
To jednak nie koniec. Dla wszystkich, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad finansami firmy przygotowaliśmy rozbudowany panel zarządczy, z którego dowiesz się dosłownie wszystkiego o swoich należnościach i zobowiązaniach. Możesz śledzić zmiany struktury należności w kolejnych miesiącach, sprawdzać ich oceny oraz szacować ryzyko dla twojej firmy.

Nasz system podpowiada, jakie należności są potencjalnie zagrożone nieściągalnością, dzięki czemu z wyprzedzeniem będziesz w stanie podjąć odpowiednie kroki. Oczywiście masz również pełną informację, jakie w kolejnych tygodniach będą wpływy i zapłaty z należności i zobowiązań.
Dzięki temu łatwiej będzie planować przepływy pieniężne w firmie i ewentualne zapotrzebowanie na zewnętrzne kredytowanie.

Cały system raportowania nie sprawdzałby się jednak, gdyby stosowane przez nas normy prowadzenia rachunkowości nie kładły tak dużego nacisku na poprawność księgowania rozrachunków z kontrahentami. Wiemy, że bieżące kontrolowanie należności i zobowiązań jest ważne nie tylko dla naszych klientów, ale również dla biura rachunkowego, gdyż daje nam pewność, że prowadzona księgowość jest prawidłowa.