PL | EN | GER O firmie Księgowość online Klienci Kontakt
Księgowość Pozostałe usługi Controlling Jakość Kapitał zagraniczny Usługi aktuarialne

Realizujemy szereg różnorodnych usług finansowych, prawnych oraz księgowych, dzięki czemu obsługujemy naszych Partnerów kompleksowo.

Poza księgowością realizujemy szereg usług dodatkowych, które nie wyczerpują wszystkich możliwości współpracy z KPDA.Naszym atutem jest bogata oferta.

Prowadzenie spraw pracowniczych – kompleksowa obsługa kadrowo płacowa

Analizy aktuarialne, wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Obsługa finansowo-księgowa projektów finansowanych z funduszy unijnych

Audyty wykorzystania funduszy unijnych

Doradztwo podatkowe i optymalizacji strategii podatkowych

Zakładanie i rejestracja firm

W realizacji usług KPDA, korzysta z własnych zasobów oraz współpracuje z firmami partnerskimi, co poszerza naszą ofertę i pozwala na kompleksową obsługę.

Usługi aktuarialne

Audyt i usługi audytorskie

Usługi kontrolingowe

Pozostałe usługi

Wychodzimy z założenia, że nowoczesne, oparte na kapitale ludzkim firmy nie tylko potrzebują wsparcia w prowadzeniu spraw kadrowo – płacowych ale przede wszystkim w stworzeniu kompleksowej polityki personalnej.

Prowadzenie spraw pracowniczych przez KPDA – kompleksowa obsługa kadrowo płacowa:

Sporządzanie dokumentacji płacowej

Obsługa płac polegająca na sporządzaniu list płac, kart wynagrodzeń (przychodów) pracowników oraz ewidencji zatrudnienia.
Sporządzanie deklaracji podatkowych za płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (deklaracja na pobrane zaliczki PIT-4, PIT-8AR, informacja o pobranych zaliczkach PIT-11).
Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS za ubezpieczonych.
Udzielanie Zleceniodawcy informacji dotyczących spraw związanych z prowadzoną dokumentacją kadrową. Reprezentacja Zleceniodawcy przed ZUS.

 

Sporządzanie dokumentacji kadrowej

Prowadzenie akt osobowych pracowników.
Sporządzaniu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, zarządzeń i zestawień kadrowych, ewidencji urlopów, listy obecności i ewidencji czasu pracy.
Prowadzenie dokumentacji związanej z zasiłkami, bieżąca korespondencja z ZUS w sprawach kadrowych, wydawanie niezbędnych zaświadczeń pracownikom oraz sporządzanie regulaminów i planów urlopowych (o ile jednostka zdecyduje się na ich sporządzenie).
Obsługa w zakresie BHP niewymagająca specjalistycznych uprawnień, polegające na prowadzeniu teczki BHP, informowaniu o obowiązku wysyłania pracowników na szkolenia oraz badania obowiązkowe, prowadzenie wymaganych rejestrów, w tym: rejestru szkoleń BHP, badań pracowników i rejestru wypadków.
Udzielanie Zleceniodawcy informacji dotyczących spraw związanych z prowadzoną dokumentacją kadrowo.

 

Optymalizacja metod zatrudniania i wynagradzania pracowników

Składki ubezpieczeniowe oraz podatki, to duże obciążenie zarówno dla firm, jak i ich pracowników. Pracodawca może korzystać z takich form zatrudniania dozwolonych prawem, które pozwolą zmniejszyć nakładane na niego i pracownika obciążenia. Doradzamy między innymi w jaki sposób pracodawca ma dobierać wygodniejsze i tańsze dla niego formy umów z pracownikami, by nie łamać prawa i nie narazić się na sankcje nakładane przez organy kontroli. Pomagamy np. w podjęciu decyzji czy tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, gdyż sprawne zarządzanie tym funduszem pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe przy niektórych formach wynagradzania pracowników.

Te i inne decyzje w sprawach kadrowo – płacowych pomogą Państwu podjąć doświadczeni eksperci KPDA. W przypadku gdy prowadzimy dla firmy obsługę kadrowo – płacową, wszelkie doradztwo w tym zakresie wliczone jest w cenę usługi.